HT2 Planning

 

HT2 Garðabær

Verkefnið fólst í að greina ólíkar hugmyndir og bestunarlíkön varðandi áfangaskipta uppbyggingu ásamt breytingu á deiliskipulagi til að fullnýta NV-horn lóðarinnar með skrifstofubyggingu á 2.h. og lagerbyggingu á 1.h. sem að stóru hluta náði út fyrir byggingarreit alveg út í lóðarmörk, neðanjarðar með bílastæðum á þaki lagerbyggingarinnar.

Sérstaklega varð að taka tillit til þess við skipulag að rekstri mátti ekki raska á framkvæmdatíma þrátt fyrir umfangsmiklar breytingar. Með skissur, tölvu- og pappalíkön sem miðla voru margvíslegar hugdettur skoðaðar og merkingar- og haldbærar hugmyndir leiddar til niðurstöðu.

Skipulagsgerð krefst árvekni varðandi ákvæði aðalskipulags og allar aðrar kvaðir þannig að engir hnökrar verði á opinberri málsmeðferð skv. gildandi skipulagslögum og fyllingarákvæðum skipulagsreglugerðar. „Þekkingar- og reynslugrunnur Att Arkitekta tryggir að blæbrigðarík og sjálfbær hönnun er studd meginreglum umhverfisréttarins ásamt reynslu af framkvæmdum og haldbærri sérþekkingu á skipulags- og mannvirkjalögum enda er Tryggvi Tryggvason arkitekt einnig lögfræðingur með sérfræðiþekkingu á reglum umhverfisréttarins.

HT2 Garðabær

The desing included complete analysis regarding different phases and complete utilisation of the NW-corner of the site, building an office building on 2nd floor and a warehouse on first floor. The warehouse extends outside the officiall building contours, underground towards the site limits with parking on the warehouse roof.

Carefull considerations had to be taken to existing activities, hence the demand that no interruption would occur during different building phases. Analytic dialouge, via tropes and a variety of conceptual devices, i.e.  sketched ideas, computer- and cardboard models, were used in the balance of the influences to make meaningfull concepts as a result.

City Planning processes demand carefull attention to environmental- and planning laws/regulations since any discrepancies in the documentation can hence result in serious delays. The knowledge aquired for such multi-faceted design processes are nested in experiences from various designs and the legal expertice of the rules of environmental law, within AttArchitects realm since Tryggvi Tryggvason architect also has a masters degree in law ML and is an expert in field.